Rozvoj konverzačních dovedností pro maminky s dětmi

Lektorka: 

Termín: úterý 10:45 – 11:45 (17 lekcí x 60min)

Začátek: 17.9.2019

Kde: MC Mraveniště, Bezručova 441/23, Říčany

Cena:    3.060,- / pololetí

 

Lekce jsou koncipovány jako debatní skupina, kde se vždy hovoří na dané téma. Cílem je rozšířit slovní zásobu a osvojit si vhodné konverzační fráze, stejně jako výslovnost a přivyknutí na přízvuk rodilého mluvčího. Vzhledem k tomu, že lekce probíhají v prostorách mateřského centra, děti jsou na lekcích vítány a mohou si během nich hrát s hračkami, které jsou v učebně k dispozici.