KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY SE MŮŽETE HLÁSIT PŘES REZERVAČNÍ SYSTÉM

DO MRAVENČÍ ŠKOLIČKY JE MOŽNÉ SE HLÁSIT I V PRŮBĚHU KURZU. CENA BUDE UPRAVENA PODLE POČTU ZBÝVAJÍCÍCH LEKCÍ.


Jednotlivé aktivity se platí pouze na jedno ploletí. Ceny kurzů se upravují podle počtu lekcí  (zohledňují se svátky a prázdniny, kdy je Mraveniště zavřené). Do kurzů je možné se přihlásit i během pololetí, cena vám bude na požádání upravena podle nástupu do kurzu.

Kroužky se konájí v Mateřském centru (keramické dílně) v Bezručově ulici č. 441/23.

Mravenčí školička se stejně jako ostatní kroužky platí na celé pololetí – cena jednoho (konkrétního) dopoledne na celé pololetí je 4.050,-Kč (15 lekcí)Při řádné omluvě je možnost náhrady jiný den. Pro omluvy i náhrady slouží rezervační systém. 

 

Co je Mravenčí školička?

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů.

Zaměříme se na úspěšnou socializaci dětí, dovednost komunikace mezi nimi, umění tolerance. Podpoříme rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, logopedických schopností a dovedností. Čeká nás hraní divadélka, dramatika, říkačky, hádanky, povídačky…

V naší školičce jde především o přípravu dětí na vstup do skutečné mateřské školy. Děti, které již do Mravenčí školičky docházely, zvládly nástup do mateřské školy bez problémů.

Maximální počet dětí: 12/dopoledne

 

Co je potřeba, aby děti uměly před vstupem do Mravenčí školičky:

 •   do školky budou přijímány děti od 2 let (mladší po dohodě)
 •   děti musí být bez plen (vyjímečně bude přijato i dítě v pleně po předchozí dohodě)
 •   částečná sebeobslužnost – jídlo, oblékání (alespoň jednoduché části oblečení – budeme trénovat),..
 •   zvládnout vycházku venku (cca 30min)
 •   použít kapesník, umět se vysmrkat 
 •   spolupracovat při úklidu, respektovat pokyny dospělého

 

Co by děti měly mít s sebou:

 •   bačkůrky
 •   pohodlné oblečení vhodné do školičky – budeme malovat a lepit (zástěrky)
 •   náhradní oblečení pro případ znečištění
 •   svačina a láhev s pitím
 •   batůžek, kde děti budou mít všechny věci - podepsané

 

Není vhodné dětem dávat:

 •   různé cennosti – řetízky, prstýnky (možnost poranění, ztráty)

 

Do Mravenčí školičky budou přijímány pouze zdravé děti bez zřejmých infekčních příznaků (rýma, kašel, teplota). Lektorka má právo odmítnout nemocné dítě, které by mohlo nakazit ostatní děti v kolektivu.

Rodiče přihlášením do Mravenčí školičky souhlasí s tím, že budou své děti vodit i vyzvedávat včas, budou dbát provozního řádu a neporušovat podmínky pro přijetí.

Všechny věci je potřeba dětem označit. Děkujeme.Usmívající se

 

Dopolední program Mravenčí školičky:

Čas Popis průběhu činnosti
8:15 - 8:30 příchod dětí, volná hra
8:30 - 8:45 přivítání formou pohybové hry, říkadel a písniček, učení nové básničky                              rozvoj smyslového vnímání, slovní zásoby, paměti, vyjadřování
8:45 - 9:00 rozcvička - zahřátí, protažení, zpívánky s pohybem                                                            rozvoj smyslového vnímání, slovní zásoby,vnímání rytmiky
9:00 - 9:15 úklid hraček, příprava na svačinu
9:15 - 9:45 hygiena, svačina
9:45 - 10:30 šikovné ručičky - tvoření s ohledem na téma dne a měsíce,práce s pastelkami, voskovkami, vodovkami, modelínou a přírodními materiály                                                                                                    rozvoj hrubé i jemné motoriky,samostatnosti i spolupráce, radost z činnosti i výsledku
10:30 - 11:00 volná hra dětí, pobyt venku
11:00 - 11:30 společenské hry, dramatická výchova, čtení pohádek                                                                        rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, trpělivosti, sociálního chování 
11:30 - 11:45 úklid hraček, rozloučení před odchodem formou básniček, opakování nově naučené básničky
11:45 - 12:00 povídání s dětmi a plánování tvoření na příště, rozloučení s dětmi před odchodem domů

 

Pololetní program Mravenčí školičky:

Měsíc Téma měsíce Téma dne
Únor Masopust Zvířátka
    Masky zvířátek
    Karneval
Březen Přichází jaro Kytičky
    Mláďátka
    Jaro je tady
    Sluníčko
 Duben Slavíme Slepičky a kuřátka
    Velikonoce
    Velikonoce
    Čarodějnický rej (25.4. + 29.4.)
Květen Těšíme se na léto Ptáčci
    Zvířátka v moři
    Lodě a lodičky
    Ovoce a zelenina
    Letní radovánky

Mravenční školička - pondělí

Datum

Pondělí 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektor

Nina Šafránek Vaněčková

E-mail

materske-centrum@mraveniste.info

+420 734 498 505

Cena za I. pol.

4.590,- (17 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.

Mravenčí školička - čtvrtek

Datum

Čtvrtek 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektor

Nina Šafránek Vaněčková

E-mail

materske-centrum@mraveniste.info

+420 734 498 505

Cena za I. pol.

5.130,- (19 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.