Lektorka hry na klavír

Vystudovala jsem Konzervatoř Jana Deyla pod vedením MgA. Jany

Köhlerové a nyní jsem v pátém ročníku Akademie Múzických umění a

studuji u Ivana Klánského a Františka Malého. Zúčastnila jsem se řady

hudebních soutěží, za svůj největší úspěch považuji mezinárodní soutěž

hendikepovaných hudebníků The Very Special Art 2011 ve Washingtonu,

kde jsem byla jmenována jednou ze tří vítězů, a čest smět vystupovat

na festivale Pražské jaro 2016 s Pražskou komorní filharmonií pod

taktovkou Jakuba Kleckera.

Ačkoli je mým hlavním oborem klavír, laškuji i s jinými obory, např. v

minulosti klasickým a v současnosti popovým i jazzovým zpěvem. Také se

občas pokusím o kompozici.

Ve volném čase ráda sportuji, učím se nové jazyky, např. finštinu, a

hraji počítačové hry.

Cílem mého kurzu je přiblížit hudbu všech možných stylů všem věkovým

kategoriím, i když upřednostňuji spíše děti, které tvoří většinu

poptávky. Snažím se splnit přání svých žáků v tom, že se naučí hrát

hudbu, která je těší, aby si mohli především zahrát pro radost. Kurz

nevede k virtuozitě, ale spíše flexibilitě a hudební pohotovosti.

Snažím se rozvíjet nejprve sluch žáka, ale v případě zájmu nebo

nutnosti dojde i na výuku hry z not. Při vyučování používám kombinaci

metod z klasické hudby i moderních stylů, převážně jazzu a popu.