Děti a práce s nimi jsou mým celoživotním programem.

V Mraveništi pracuji od jeho založení, výuka na flétnu probíhá s 1-2dětmi. Vystupujeme příležitostně na akcích Mraveniště a každý rok máme vystoupení v DS na Komenského nám. pro jeho obyvatele i pro rodiče a příbuzné dětí. Od roku 2002 pracuji souběžně jako muzikoterapeutka v Olivově dětské léčebně, kde je hra na flétnu využívána jako součást léčebného programu pro děti s respiračními onemocněními.