Struktura Mraveniště

Statutární zástupce Mraveniště

Mgr. Hana Špačková

Koordinátorka Mraveniště

Nina Šafránek Vaněčková

Koordinátorku schválila valná hromada Mraveniště dne 13.9.2018 na období od 13.9.2018 na neurčito s těmito kompetencemi:

 • Koordinátorka Mraveniště, od 13.9.2018
 • Písemný styk s veřejností
 • Vedení jednoduchého účetnictví, zadávání podkladů hlavní účetní
 • Spolupráce na mzdovém účetnictví
 • Podávání návrhů na granty
 • Agenda spojená s pracovně právním vztahem zaměstnanců nebo poskytovatelů služeb
 • Organizace aktivit mateřského centra – inzerce, přihlášení a platby
 • Pomoc s organizací akcí Mraveniště
 • Spravování webových stránek Mraveniště
 • Komunikace a koordinace činnosti Mraveniště se statutárním zástupcem H.Špačkovou
 • Podpisové právo na účet MC Mraveniště
 • Koordinace činnosti celého spolku 

 

Koordinátor Trial klubu Mraveniště

Vlastislav Kabeláč Čiháček

 

Organizační struktura

Členem sdružení může být jakákoliv fyzická a právnická osoba.
Organizační struktura je dvoustupňová:

1.   Koordinátor sdružení – fyzická osoba, která má právo jednat jménem organizace a plní úlohu statutárního orgánu sdružení,
 2. 

1, a 2. zástupce koordinátora – fyzická osoba, která vykonává úkoly koordinátora v jeho nepřítomnosti

Výkonný výbor - tvoří jej koordinátor, 1.zástupce koordinátora a 2.zástupce koordinátora, řeší veškeré organizační záležitosti spolku

3.   Členská schůze – schůze členů s hlasovacím právem. Členská schůze činí veškerá rozhodnutí formou hlasování nebo volbami,
4.   Člen spolku s hlasovacím právem, člen spolku bez hlasovacího práva


Přiložené soubory

Dokument Mraveniste_-_stanovy.doc