KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY SE MŮŽETE HLÁSIT PŘES REZERVAČNÍ SYSTÉM

Jednotlivé aktivity se platí pouze na jedno ploletí.

Do kurzů je možné se přihlásit i během pololetí, cena vám bude na požádání upravena podle nástupu do kurzu.

Kroužky se konájí v Mateřském centru v Bezručově ulici č. 441/23 a v ZŠ Bezručova.