Lektor: Veronika Vaněčková

Termín: začátečníci - pondělí 15:00 - 15:30

            mírně pokročilí - pondělí 16:15 - 16:45

Začátek: 3.10.2022

Kde: MC Mraveniště, Bezručova 441/23, Říčany

Cena: začátečníci 2.900,- / pololetí (30 minut lekce)

         mírně pokročilí 3.300,- / pololetí (30 minut lekce)

Přihlášení: zde

                

Flétna pro předškoláky a začátečníky

Máte doma hudebně nadané dítě nebo dítě toužící si jen tak pro radost zahrát na hudební nástroj?

Výuka probíhá:

- efektivně, jednou týdně 30 min. podle not

- v koordinaci se sluchem a vizualizací

- včetně zdravotního cvičení pro prevenci alergií a dechových obtíží, vhodné též pro děti docházející na logopedii

- ve skupině 4 - 8 dětí dle pokročilosti včetně základů hudební nauky, nutností je mít vlastní nástroj - sopránovou zobcovou flétnu.

V rámci uplatnění etické a prorodinné výchovy mohou hrát děti i rodiče společně (zahrnuto v ceně) – aktivní účast na hodině je nejen možná, ale i vítaná. S dětmi vytvoříme funkční zpěvník jednoduchých písní, ke kterým se budete určitě rádi vracet. Pro děti od věku 4 let s dobrou motorikou. 

 Flétna pro mírně pokročilé - Pro děti od věku 5 let s dobrou motorikou. Předpokladem je znalost cca h, a, g, c, d, fis).