Lektor programování mikropočítačů (Arduino)

 

Nar. 1949, v důchodu. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a následně vědeckou aspiranturu v oboru radiotechnika. Pracoval v Československé akademii věd se zaměřením na elektroniku a automatizaci spojenou s programováním počítačů, později v soukromé sféře v oboru IT. Vedl mnoho let elektronické kroužky a kroužky programování ve škole a vyučoval informatiku na státním gymnáziu v Říčanech. Radiotechniku, jejíž součástí je i aplikace mikroprocesorů, má stále jako koníčka.