KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY SE MŮŽETE HLÁSIT PŘES REZERVAČNÍ SYSTÉM

Jednotlivé aktivity se platí pouze na jedno ploletí. Ceny kurzů se upravují podle počtu lekcí  (zohledňují se svátky a prázdniny, kdy je Mraveniště zavřené). Do kurzů je možné se přihlásit i během pololetí, cena vám bude na požádání upravena podle nástupu do kurzu.

Kroužky se konájí v Mateřském centru (keramické dílně) v Bezručově ulici č. 441/23.


Keramika rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu a fantazii, kladně působí na uvolnění emocí a celkově na uklidnění dítěte.

PO - Keramika pro školáky

Datum

Pondělí 13:30 - 15:00

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Štěpánka Fialová

stepa.fialka.ricany@seznam.cz

+420 603 526 956

Cena za I. pol.

2.400,-

Cena za II. pol.

2.400,-

Náplň kroužku

Je určena dětem od 1. třídy, v případě schopnějšího jedince je možné přijmout i pětileté. Keramika rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu a fantazii, kladně působí na uvolnění emocí a celkově na uklidnění dítěte. Lektorka si děti (družinové) vyzvedne ve vstupní hale školy (po domluvě s rodiči) a odtud je odvádí do keramické dílny, po skončení kroužku dítě odvádí rodič. Děti se mohou vracet do klubu Mravenec po dohodě v klubu.

ST- Keramika pro školáky

Datum

Středa 13:30 - 15:00

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Kateřina Schnablová

Katerina.schnablova@gmail.com

+420 732 326 447

Cena za I. pol.

2.400,-

Cena za II. pol.

2.400,-

Náplň kroužku

Cena je navýšena o doplňkové pomůcky ke keramickým výrobkům (hodinový strojek,..) Je určena dětem od 1. třídy. Keramika rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu a fantazii, kladně působí na uvolnění emocí a celkově na uklidnění dítěte. Lektorka si děti (družinové) vyzvedne ve vstupní hale školy a odtud je odvádí do keramické dílny, po skončení kroužku dítě odvádí rodič. Děti se mohou vracet do klubu Mravenec po dohodě v klubu.

ST - Keramika pro mateřskou školku Svojetice

Datum

BUDE UPŘESNĚNO PO VYPSÁNÍ KURZU

Místo konání

Mateřská školka Svojetice

Lektor

Edita Musilová

editam@netop.cz

Cena za I. pol.

2.000,-

Cena za II. pol.

2.000,-

Náplň kroužku

Od 14:45 do 16:30 proběhnou dva kurzy. Jedna lekce trvá 45min, rozdělení dětí do skupinek provedou učitelky ve školce ve shodě s rodiči. Keramika probíhá v mateřské škole ve Svojeticích.

ST - Keramika pro školáky

Datum

Středa 15:30 - 17:00

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Kateřina Schnablová

Katerina.schnablova@gmail.com

+420 732 326 447

Cena za I. pol.

2.400,-

Cena za II. pol.

2.400,-

Náplň kroužku

Cena je navýšena o doplňkové pomůcky ke keramickým výrobkům (hodinový strojek,..) Je určena dětem od 1. třídy. Keramika rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu a fantazii, kladně působí na uvolnění emocí a celkově na uklidnění dítěte. Lektorka si děti (družinové) vyzvedne ve vstupní hale školy a odtud je odvádí do keramické dílny, po skončení kroužku dítě odvádí rodič. Děti se mohou vracet do klubu Mravenec po dohodě v klubu.

ST - Hravá keramika rodiče s dětmi

Datum

Středa 17:15 - 18:45

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Simona Spáčilová

simona@spacils.com

+420 603 455 079

Cena za I. pol.

2.400,-

Cena za II. pol.

2.400,-

Náplň kroužku

Zábavnou formou pomohou rodiče ztvárnit z hlíny fantazii svých dětí. Budete překvapeni, jak krásná díla mohou vzniknout společnou prací. Keramika rozvíjí jemnou motoriku a učí děti soustředěnosti.

ST - Keramika dorost a dospělí

Datum

Středa 19:00 - 20:30

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Petra Hřivnáčová

p.hrivnacova@centrum.cz

+420 728 227 860

Cena za I. pol.

2.400,-

Cena za II. pol.

2.400,-

Náplň kroužku

Tento kroužek je relaxační,vznikají zde jedinečná díla uměleckého i užitného charakteru. Vyrábíme dózy, vázy, sochy, zahradní keramika, i drobnosti. Kroužek je pro všechny, kteří se nebojí ztvárnit své představy.

ČT - Keramika pro mladší školáky a předškoláky

Datum

V TOMTO POLOLETÍ NEBUDE KURZ OTEVŘEN

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Eva Malířová

eva.malirova@seznam.cz

+420 603 551 616

Cena za I. pol.

2.400,-

Cena za II. pol.

2.400,-

Náplň kroužku

Kroužek je určen jak pro předškolní děti (účast v kurzu za přítomnosti rodiče), tak pro děti od 1.třídy všech základních škol. Družinové děti ze ZŠ Bezručova si lektorka vyzvedne ve vstupní hale školy a odvádí do keramické dílny. Prosíme rodiče, aby informovali lektorku, kterých dětí se toto týká. Po skončení kroužku si dítě odvádí rodič. Děti se mohou vracet do klubu Mravenec po dohodě v klubu.

ČT - Keramika pro školáky a mládež

Datum

čtvrtek 16:45 - 18:15

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Eva Malířová

eva.malirova@seznam.cz

+420 603 551 616

Cena za I. pol.

2.400,-

Cena za II. pol.

2.400,-

Náplň kroužku

Kroužek je určen pro školní děti a mládež.

ČT - Keramika pro celou rodinu

Datum

čtvrtek 18:30 - 21:00

Místo konání

Keramická dílna

Lektor

Eva Malířová

eva.malirova@seznam.cz

+420 603 551 616

Cena za I. pol.

1.620,-

Cena za II. pol.

1.620,-

Náplň kroužku

Kurz je určen pro dospělé a mládež – začátečníky i pokročilé. Tvořivé maminky a tatínkové mohou přivést i svého malého potomka. Kurzy probíhají 1x za 14 dní v sudých týdnech, jednotlivé kurzy budou tematické, kdo ale má svoji představu, může si tvořit samostatně.