KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mravenčí školička - pondělí, středa

Lektorka: Nina Šafránek 

Termín pondělního kurzu: pondělí 8:15 - 12:00 - přihlášení: zde

Termín středečního kurzu: středa 8:15 - 12:00 - přihlášení: zde

Začátek: první pololetí 19.9.2022

              druhé pololetí 1.2.2023

Kde: MC Mraveniště, Bezručova 441/23, Říčany

Cena: 

1. pololetí 

Pondělí: 18 lekcí - 5.780,-

Středa: 16 lekcí - 5.160,- 

(cena kurzu je v registračním systému vždy aktualizována v poměru ke zbývajícímu počtu lekcí)

 

Náhrady: Při omluvě přes rezervační systém minimálně 2 hodiny před začátkem lekce je možné čerpat náhrady z druhého kurzu Mravenčí skoličky.

 

Do jednotlivých kurzů je možné se hlásit i v jejich průběhu. Cena bude upravena dle počtu zbývajících lekcí. 

Jednotlivé aktivity se platí pouze na jedno ploletí. Ceny kurzů se upravují podle počtu lekcí  (zohledňují se svátky a prázdniny, kdy je Mraveniště zavřené). 

Co je Mravenčí školička?

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 1,5 do 5 let bez přítomnosti rodičů. 

Zaměříme se na úspěšnou socializaci dětí, dovednost komunikace mezi nimi, umění tolerance. Podpoříme rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, logopedických schopností a dovedností. Čeká nás hraní divadélka, dramatika, říkačky, hádanky, povídačky…

V naší školičce jde především o přípravu dětí na vstup do skutečné mateřské školy. Děti, které již do Mravenčí školičky docházely, zvládly nástup do mateřské školy bez problémů.

Maximální počet dětí: 12/dopoledne

 

Co je potřeba, aby děti uměly před vstupem do Mravenčí školičky:

 •   do školky budou přijímány děti od 1,5 roku
 •   částečná sebeobslužnost – jídlo, oblékání (alespoň jednoduché části oblečení – budeme trénovat),..
 •   zvládnout vycházku venku (cca 20 min)
 •   použít kapesník, umět se vysmrkat 
 •   spolupracovat při úklidu, respektovat pokyny dospělého

 

Co by děti měly mít s sebou:

 •   bačkůrky
 •   pohodlné oblečení vhodné do školičky – budeme malovat a lepit (zástěrky nebo oblečení u kterého nevadí případné zničení)
 •   náhradní oblečení pro případ znečištění
 •   svačina a láhev s pitím
 •   batůžek, kde děti budou mít všechny věci - podepsané

 

Není vhodné dětem dávat:

 •   různé cennosti – řetízky, prstýnky (možnost poranění, ztráty)

 

Do Mravenčí školičky budou přijímány pouze zdravé děti bez zřejmých infekčních příznaků (rýma, kašel, teplota). Lektorka má právo odmítnout nemocné dítě, které by mohlo nakazit ostatní děti v kolektivu.

Rodiče přihlášením do Mravenčí školičky souhlasí s tím, že budou své děti vodit i vyzvedávat včas, budou dbát provozního řádu a neporušovat podmínky pro přijetí.

Všechny věci je potřeba dětem označit. Děkujeme.

 

Dopolední program Mravenčí školičky:

Čas Popis průběhu činnosti
8:15 - 9:00 příchod dětí, volná hra, možná přítomnost rodičů
9:00 - 9:15 úklid hraček, příprava na svačinu
9:15 - 9:45 hygiena, svačina
9:45 - 10:30 šikovné ručičky - tvoření s ohledem na téma dne a měsíce,práce s pastelkami, voskovkami, vodovkami, modelínou a přírodními materiály                                                                            rozvoj hrubé i jemné motoriky,samostatnosti i spolupráce, radost z činnosti i výsledku
10:30 - 11:00 hry, čtení pohádek, říkanky, zpívání písniček, divadélko
11:00 - 11:10 úklid hraček, opakování básničky
11:10 - 12:00 převlékání - trénování sebeobslužnosti, pobyt venku

 

Pololetní program Mravenčí školičky:

Měsíc Téma měsíce

Téma týdne

Září  Seznamujeme se s kamarády Já jsem, ty jsi
    Moji noví kamarádi
    Naše oblíbené věci
Říjen Vítáme podzim Vítáme podzim
    Barevné listy
    Počasí
    Kouzelné dýně
Listopad Zvířátka v lese a na statku Zvířecí stopy
    Zvířátka v lese
    Zvířátka na statku
    Ptáčci
    Mikuláš
Prosinec Hurá, budou Vánoce! Hvězdy a hvězdičky
    Vánoce
    Čekáme na Ježíška
Leden Bílá zima  Bílá zima
    Sněží!
    Pojedeme na hory
    Zimní oblečení 

D

Mravenční školička - pondělí

Datum

Pondělí 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorka

Nina Šafránek

E-mail

materske-centrum@mraveniste.info

+420 734 498 505

Cena za I. pol.

5.400,- (20 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.

Mravenčí školička - středa

Datum

Středa 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorka

Nina Šafránek

E-mail

materske-centrum@mraveniste.info

+420 734 498 505

Cena za I. pol.

4.590,- (17 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.