KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Mravenčí školička - pondělí, středa, čtvrtek

Lektorky: Denisa Molinaro, Kateřina Kohoutová

Termín pondělního kurzu: pondělí 8:15 - 12:00

Termín středečního kurzu: středa 8:15 - 12:00

Termín čtvrtečního kurzu: čtvrtek 8:15 - 12:00

Začátek: první pololetí 18.9.2019

              druhé pololetí 3.2.2020

Kde: MC Mraveniště, Bezručova 441/23, Říčany

Cena: 

1. pololetí

Pondělí 18 lekcí - 4.860,- / pololetí

Středa 17 lekcí - 4.590,- / pololetí

Čtvrtek 18 lekcí - 4.860,- / pololetí

2. pololetí 

Pondělí 15 lekcí - 4.050,- / pololetí 

Středa 16 lekcí - 4.320,- / pololetí 

Čtvrtek 15 lekcí - 4.050,- / pololetí 

Náhrady: Při omluvě přes rezervační systém minimálně 2 hodiny před začátkem lekce je možné čerpat náhrady ze zbylých kurzů Mravenčí školičky.

 

Do jednotlivých kurzů je možné se hlásit i v jejich průběhu. Cena bude upravena dle počtu zbývajících lekcí. 

Jednotlivé aktivity se platí pouze na jedno ploletí. Ceny kurzů se upravují podle počtu lekcí  (zohledňují se svátky a prázdniny, kdy je Mraveniště zavřené). 

Co je Mravenčí školička?

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů (mladší pouze po předchozí domluvě). 

Zaměříme se na úspěšnou socializaci dětí, dovednost komunikace mezi nimi, umění tolerance. Podpoříme rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, logopedických schopností a dovedností. Čeká nás hraní divadélka, dramatika, říkačky, hádanky, povídačky…

V naší školičce jde především o přípravu dětí na vstup do skutečné mateřské školy. Děti, které již do Mravenčí školičky docházely, zvládly nástup do mateřské školy bez problémů.

Maximální počet dětí: 12/dopoledne

 

Co je potřeba, aby děti uměly před vstupem do Mravenčí školičky:

 •   do školky budou přijímány děti od 2 let (mladší po dohodě)
 •   děti musí být bez plen (vyjímečně bude přijato i dítě v pleně po předchozí dohodě)
 •   částečná sebeobslužnost – jídlo, oblékání (alespoň jednoduché části oblečení – budeme trénovat),..
 •   zvládnout vycházku venku (cca 30min)
 •   použít kapesník, umět se vysmrkat 
 •   spolupracovat při úklidu, respektovat pokyny dospělého

 

Co by děti měly mít s sebou:

 •   bačkůrky
 •   pohodlné oblečení vhodné do školičky – budeme malovat a lepit (zástěrky)
 •   náhradní oblečení pro případ znečištění
 •   svačina a láhev s pitím
 •   batůžek, kde děti budou mít všechny věci - podepsané

 

Není vhodné dětem dávat:

 •   různé cennosti – řetízky, prstýnky (možnost poranění, ztráty)

 

Do Mravenčí školičky budou přijímány pouze zdravé děti bez zřejmých infekčních příznaků (rýma, kašel, teplota). Lektorka má právo odmítnout nemocné dítě, které by mohlo nakazit ostatní děti v kolektivu.

Rodiče přihlášením do Mravenčí školičky souhlasí s tím, že budou své děti vodit i vyzvedávat včas, budou dbát provozního řádu a neporušovat podmínky pro přijetí.

Všechny věci je potřeba dětem označit. Děkujeme.

 

Dopolední program Mravenčí školičky:

Čas Popis průběhu činnosti
8:15 - 8:30 příchod dětí, volná hra
8:30 - 8:45 přivítání formou pohybové hry, říkadel a písniček, učení nové básničky                              rozvoj smyslového vnímání, slovní zásoby, paměti, vyjadřování
8:45 - 9:00 rozcvička - zahřátí, protažení, zpívánky s pohybem                                                            rozvoj smyslového vnímání, slovní zásoby,vnímání rytmiky
9:00 - 9:15 úklid hraček, příprava na svačinu
9:15 - 9:45 hygiena, svačina
9:45 - 10:30 šikovné ručičky - tvoření s ohledem na téma dne a měsíce,práce s pastelkami, voskovkami, vodovkami, modelínou a přírodními materiály                                                                                                    rozvoj hrubé i jemné motoriky,samostatnosti i spolupráce, radost z činnosti i výsledku
10:30 - 11:00 volná hra dětí, pobyt venku
11:00 - 11:30 společenské hry, dramatická výchova, čtení pohádek                                                                        rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, trpělivosti, sociálního chování 
11:30 - 11:45 úklid hraček, rozloučení před odchodem formou básniček, opakování nově naučené básničky
11:45 - 12:00 povídání s dětmi a plánování tvoření na příště, rozloučení s dětmi před odchodem domů

 

Pololetní program Mravenčí školičky:

Měsíc Téma měsíce Téma týdne
Únor Zimní radovánky Vítáme nové kamarády
    Karneval 
    Zimní sporty
    Ptáčci v zimě
Březen Vítáme jaro  První jarní kytičky
    Pomáháme sluníčku
    Zvířátka se probouzí
Duben Oslava života Aprílové počasí 
    Velikonoce
    Kuřátka
    Rodí se mláďátka
    Čarodějnický rej
Květen Přivoláváme léto Připravujeme zahrádku
    Hrajeme si v létě
    Návštěva ZOO
    Těšíme se na prázdniny

 

Měsíc Téma měsíce Téma týdne
Září Ahoj školičko!  Zabydluji se ve školce
    Já a moji kamarádi
Říjen Podzim je tu  Jablíčka a hruštičky
    Plody lesa
    Listy
    Ptáčci před zimou
    Halloween
Listopad Barvy podzimu Stromy
    Dráček letí
    Zvířátka v přírodě
    Vyrábíme dárky pro nemocné
Prosinec Těšíme se na Vánoce Čert, andělíček a Mikuláš
    Vyrábíme ozdoby
    Zdobíme stromeček
Leden  Kouzelná zima  Tři králové
    Sněhuláci ve sněhu
    Příroda v zimě
    Jak se v zimě oblékáme

Mravenční školička - pondělí

Datum

Pondělí 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorky

Nina Šafránek Vaněčková, Kateřina Kohoutová

E-mail

materske-centrum@mraveniste.info

+420 734 498 505

Cena za I. pol.

4.860,- (18 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.

Mravenčí školička - středa

Datum

Středa 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorky

Nina Šafránek Vaněčková, Kateřina Kohoutová

E-mail

materske-centrum@mraveniste.info

+420 734 498 505

Cena za I. pol.

4.590,- (17 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.

Mravenčí školička - čtvrtek

Datum

Čtvrtek 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorky

Nina Šafránek Vaněčková, Kateřina Kohoutová

E-mail

materske-centrum@mraveniste.info

+420 734 498 505

Cena za I. pol.

4.860,- (18 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.