KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mravenčí školička - pondělí, středa, čtvrtek

Lektorky: Mgr. Denisa Molinaro

Termín pondělního kurzu: pondělí 8:15 - 12:00 - přihlášení: zde

Termín středečního kurzu: středa 8:15 - 12:00 - přihlášení: zde

Termín čtvrtečního kurzu: čtvrtek 8:15 - 12:00 - přihlášení: zde

Začátek: první pololetí 5.10.2020

              druhé pololetí 1.2.2021

Kde: MC Mraveniště, Bezručova 441/23, Říčany

Cena: 

1. pololetí

Pondělí: 18 lekcí - 4.860,-

Středa: 17 lekcí - 4.590,- 

Čtvrtek: 17 lekcí - 4.590,- 

 

Náhrady: Při omluvě přes rezervační systém minimálně 2 hodiny před začátkem lekce je možné čerpat náhrady ze zbylých kurzů Mravenčí školičky.

 

Do jednotlivých kurzů je možné se hlásit i v jejich průběhu. Cena bude upravena dle počtu zbývajících lekcí. 

Jednotlivé aktivity se platí pouze na jedno ploletí. Ceny kurzů se upravují podle počtu lekcí  (zohledňují se svátky a prázdniny, kdy je Mraveniště zavřené). 

Co je Mravenčí školička?

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 1,5 do 5 let bez přítomnosti rodičů. 

Zaměříme se na úspěšnou socializaci dětí, dovednost komunikace mezi nimi, umění tolerance. Podpoříme rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, logopedických schopností a dovedností. Čeká nás hraní divadélka, dramatika, říkačky, hádanky, povídačky…

V naší školičce jde především o přípravu dětí na vstup do skutečné mateřské školy. Děti, které již do Mravenčí školičky docházely, zvládly nástup do mateřské školy bez problémů.

Maximální počet dětí: 12/dopoledne

 

Co je potřeba, aby děti uměly před vstupem do Mravenčí školičky:

 •   do školky budou přijímány děti od 1,5 roku
 •   děti musí být bez plen (vyjímečně bude přijato i dítě v pleně po předchozí dohodě s lektorkou)
 •   částečná sebeobslužnost – jídlo, oblékání (alespoň jednoduché části oblečení – budeme trénovat),..
 •   zvládnout vycházku venku (cca 30min)
 •   použít kapesník, umět se vysmrkat 
 •   spolupracovat při úklidu, respektovat pokyny dospělého

 

Co by děti měly mít s sebou:

 •   bačkůrky
 •   pohodlné oblečení vhodné do školičky – budeme malovat a lepit (zástěrky)
 •   náhradní oblečení pro případ znečištění
 •   svačina a láhev s pitím
 •   batůžek, kde děti budou mít všechny věci - podepsané

 

Není vhodné dětem dávat:

 •   různé cennosti – řetízky, prstýnky (možnost poranění, ztráty)

 

Do Mravenčí školičky budou přijímány pouze zdravé děti bez zřejmých infekčních příznaků (rýma, kašel, teplota). Lektorka má právo odmítnout nemocné dítě, které by mohlo nakazit ostatní děti v kolektivu.

Rodiče přihlášením do Mravenčí školičky souhlasí s tím, že budou své děti vodit i vyzvedávat včas, budou dbát provozního řádu a neporušovat podmínky pro přijetí.

Všechny věci je potřeba dětem označit. Děkujeme.

 

Dopolední program Mravenčí školičky:

Čas Popis průběhu činnosti
8:15 - 8:30 příchod dětí, volná hra
8:30 - 8:45 přivítání formou pohybové hry, říkadel a písniček, učení nové básničky                              rozvoj smyslového vnímání, slovní zásoby, paměti, vyjadřování
8:45 - 9:00 rozcvička - zahřátí, protažení, zpívánky s pohybem                                                            rozvoj smyslového vnímání, slovní zásoby,vnímání rytmiky
9:00 - 9:15 úklid hraček, příprava na svačinu
9:15 - 9:45 hygiena, svačina
9:45 - 10:30 šikovné ručičky - tvoření s ohledem na téma dne a měsíce,práce s pastelkami, voskovkami, vodovkami, modelínou a přírodními materiály                                                                            rozvoj hrubé i jemné motoriky,samostatnosti i spolupráce, radost z činnosti i výsledku
10:30 - 11:00 volná hra dětí, pobyt venku
11:00 - 11:30 společenské hry, dramatická výchova, čtení pohádek                                                                        rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, trpělivosti, sociálního chování 
11:30 - 11:45 úklid hraček, rozloučení před odchodem formou básniček, opakování nově naučené básničky
11:45 - 12:00 povídání s dětmi a plánování tvoření na příště, rozloučení s dětmi před odchodem domů

 

Pololetní program Mravenčí školičky:

Měsíc Téma měsíce

Téma týdne

Září  Seznamujeme se s kamarády Seznamujeme se s kamarády
    Jmenuji se, jmenuješ se
    Naše oblíbené věci
Říjen Vítáme podzim Vítáme podzim
    Barevné listy
    Foukej, foukej větříčku
    Halloween
Listopad Listopadové cestování  Listopadové cestování
    Martin na bílém koni
    Dopravní prostředky
    Těšíme se na advent
    Mikuláš
Prosinec Hvězdy a hvězdičky Hvězdy a hvězdičky
    Vánoce
    Čekáme na Ježíška
Leden Bílá zima  Bílá zima
    Ptáčci v zimě
    Pojedeme na hory
    Zimní oblečení 

D

Mravenční školička - pondělí

Datum

Pondělí 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorky

Mgr. Denisa Molinaro

E-mail

dencakorbelova@seznam.cz

+420 607 654 201

Cena za I. pol.

4.860,- (18 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.

Mravenčí školička - středa

Datum

Středa 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorky

Mgr. Denisa Molinaro

E-mail

dencakorbelova@seznam.cz

+420 607 654 201

Cena za I. pol.

4.590,- (17 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.

Mravenčí školička - čtvrtek

Datum

Čtvrtek 8:15 - 12:00

Místo konání

Herna

Lektorky

Mgr. Denisa Molinaro

E-mail

dencakorbelova@seznam.cz

+420 607 654 201

Cena za I. pol.

4.590,- (17 lekcí)

Náplň kroužku

Zábavný a vzdělávací program pro děti od 2 do 5 let bez přítomnosti rodičů. O maximálně 12 dětí se starají 2 lektorky.