Lektor: Veronika Vaněčková

Termín: začátečníci pondělí 15:30 - 16:15

            pokročilí pondělí 16:45 - 17:30

            pokročilí 2 pondělí 17:30 - 18:15

Začátek: 3.10.2022

Kde: MC Mraveniště, Bezručova 441/23, Říčany

Cena: začátečníci 3.600,- / pololetí (45 minut lekce)

         pokročilí 3.700,- / pololetí (45 minut lekce)

Přihlášení: zde

 

Výuka začátečníci: nácvik zdravého dýchání a základy zpěvu, techniku hry na nástroj podle akordových značek, základní rytmus 3/4 a 4/4 (neučím podle not), učební materiály - veškerá výuka je ihned uplatněna v písničkách a praktickém použití, optimismus, úsměv, přijetí a láska k dětem je samozřejmostí.

Výuka pokročilí: Požadována znalost základních akordů D, d, A, a, G, E, e, případně s 7.st. Znalost základního rytmu ve 3/4 a 4/4 taktu

Výuka pokročilí 2: Požadována znalost akordu v kombinaci s barré, rozklad 4/4 rytmu a 34 rytmu, základní vybrnkávání struun v rytmu.