Lektor: Klára Pazourková

Termín: středa 16:30, středa 17:20

Začátek: 2.10.2019

Kde: 2. ZŠ Bezručova Říčany

 Cena: 2.900,- / pololetí

Děti se postupně seznamují nejen s nástrojem samotným, ale poté i s technikou hraní. Nováčci začínají hrát nejprve jednoduché lidové písničky díky kterým mají možnost si klavír osahat, seznámit se s ním a naučit se používat prsty. 

Podle rychlosti a šikovnosti poté žáčci přecházejí na učebnici Klavírní škola pro začátečníky, která má krásně systematicky uspořádané skladbičky dle náročnosti. Zde již začíná učení not. Po dohraní učebnice (cca 2 roky) by žák měl umět veškerou základní techniku hraní a je již pouze na něm, které skladby chce hrát dál.