Lektorka: Mgr. Jana Šebestová

Termín: 30.11. - 1.12.2019 v čase 9:00 - 16:00 nebo 18. - 19.1.2020 v čase 9:00 - 16:00

 

Kde: MC Mraveniště, herna, Bezručova 441/23, Říčany

Cena: 1.500,-/víkendový kurz 

Věk: pro žáky pátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 

 

Program

Program sobota 

Procvičení přijímačkových úloh

1. blok seminářů

Problematické jevy v českém jazyce

Oběd 

Složitější příklady z matematiky

2. blok seminářů

  

Semináře:

Jak se učit

Jak si rozvrhnout přípravu

Jak zvládat stres (psychologie)

Jak zlepšit paměť

Jak relaxovat

 

Cílem sobotního dne je příprava na neděli, kdy si vyzkoušíme přijímačky přesně tak, jak budou probíhat v dubnu na gymnáziích.

 

Program neděle

Test matematika

Přestávka

Test český jazyk

Oběd

Vyhodnocování testů

Diskuse

Rozbor chyb, procvičení, zakončení.

 

V ceně jsou zahrnuty dva obědy v nedaleké restauraci Na zastávce, kde bude pro studenty rezervovaný salonek. 

Děti si odnesou portfolio se všemi úlohami a testy, které v průběhu víkendu probereme.

Součástí budou také úlohy na domácí procvičování, ve kterých zohledníme učivo, které se v průběhu víkendu jevilo jako nejvíce problematické.